logo campaign
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนบ้านแม่นก
เพื่อช่วยเด็กๆ ให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง
ยอดเงิน
ขณะนี้
บาท
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึง 10 ธันวาคม 2561