เงื่อนไขการบริจาค

เงื่อนไขการบริจาคผ่านคะแนนบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

  1. ท่านสามารถบริจารคะแนนได้สูงสุด จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดต่อวัน 500,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตร
  2. คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
  3. ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนไม่เพียงพอสำหรับทำรายการตามจำนวนที่ขอแลกมา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการแลกคะแนนให้
  4. การบริจาคคะแนนให้กับโครงการนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวที่เป็นตัวแทนของสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก จะออกเอกสารเพื่อการลดหย่อนภาษีปี 2561
  5. เอกสารเพื่อการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่บริจาคผ่านช่องทางการแลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ทางสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นกจะจัดส่ง ให้สมาชิกบัตรตามที่อยู่ในการจัดส่ง ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯภายใน 30 วันหลังจากจบโครงการ
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ สิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
  7. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
donate