ข้อมูลเอกสารเพื่อลดหย่อนภาษี

เฉพาะช่องทางการบริจาค ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี

family
เอกสารการลดหย่อนภาษีนี้ ออกโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวที่เป็นตัวแทนของสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก
cancle